Beschermde monumenten in Gijzegem


HK-Denderland_gijz kasteel

Het orgel van de Sint-Martinuskerk - monument
Klasseringsbesluit van 19 augustus 1980 (Belgisch Staatsblad: 29 oktober 1980)


Omgeving
voormalig kasteel en kasteelhoeve (nu Neerhof) - dorpsgezicht - Dokter De Cockstraat
Klasseringsbesluit van 30 september 1991 (Belgisch Staatsblad: 23 april 1992)


Ingang voormalig kasteel Gijzegem, inrijpoort met muur en poortgebouwen met brug - monument - Dokter De Cockstraat 1
Klasseringsbesluit van 30 september 1991 (Belgisch Staatsblad: 23 april 1992)


Neerhof of voormalige kasteelhoeve (woonhuis, schuur en stallingen) - monument - Dokter De Cockstraat 1
Klasseringsbesluit van 30 september 1991 (Belgisch Staatsblad: 23 april 1992)

Pastorie - monument - Vereeckenstraat 46
Klasseringsbesluit van 27 januari 2003 (Belgisch Staatsblad: 18 juli 2003)