HK-Denderland_2005_med

jaargang 3 - Nr. 4 – 1 november 2005

Sterke verhalen uit de schoolstrijd in Hofstade,  Julien De Vuyst, 105
Prosper Van Medegael, kaatsfenomeen, Willy Van Paepeghem, 117
Afscheid van moeder overste Liberta en Zuster Elisabeth, Willy Van Paepeghem, 120
Activiteitenverslag, Willy Van Paepeghem, 127
Archeologische tentoonstelling, Willy Van Paepeghem, 129

jaargang 3 - Nr. 3 – 1 augustus 2005

Gij dief, gij dobbelen dief,  Freddy Caudron,71
Bewoning ijzertijd en Romeinse periode te Gijzegem, Romain De Moor, 75
100;75 en 50 jaar geleden overleed...,
 Marc Uyttersprot, 80
Winterhulp in Hofstade 1941-1944, Marc Uyttersprot, 83
25 Jaar zangkoor Avondluister 1980-2005, Marc Uyttersprot, 92
Activiteitenverslag, Willy Van Paepeghem, 94
Gravin Elisabeth De Robiano barones van Gijzegem (4), Willy Van Paepeghem, 97

jaargang 3 - Nr. 2 – 15 mei 2005

Activiteitenverslag, Willy Van Paepeghem, 35
Gravin Elisabeth De Robiano barones van Gijzegem (3), Willy Van Paepeghem, 39
Opstel over Mariaverering in Hofstade, Marc Uyttersprot, 47
Davidsfonds Hofstade bestaat 75 jaar, Marc Uyttersprot, 55
Een uitstap naar Nederland – vervolg, Marc Uyttersprot, 59
100;75 en 50 jaar geleden overleed..., Marc Uyttersprot, 80
50 Jaar Sint-Jan Berchmanskoor 1954-2004 (3), Marc Uyttersprot, 63

jaargang 3 - Nr. 1 – 1 februari 2005

De hoeve Lejuste in Gijzegem, Willy Van Paepeghem, 1
Archeologische inventarisatie; een studie apart, Willy Van Paepeghem, 5
Activiteitenverslag, Willy Van Paepeghem, 9
100;75 en 50 jaar geleden overleed..., Marc Uyttersprot, 14
Vandalisme rond de kerk van Hofstade, Jos Laeremans, 17
Een uitstap naar Nederland (foto), redactie, 20
50 Jaar Sint-Jan Berchmanskoor 1954-2004 (2), Marc Uyttersprot, 63

DENDERLAND verschijnt viermaal per jaar op 15 februari, 15 mei, 1 augustus en 1 november.
Het ledenblad DENDERLAND wordt gratis aangeboden aan de leden van de kring.