HK-Denderland_2008_med

jaargang 6 - Nr. 4 – 1 november 2008

"'De boer van Zarlardingen' verkozen tot 'tSchonsjte Vertelsjelken van de proche voor Gijzegem en Hofstade, Willy Van Paepeghem, 121
Jozef De Brouwer en het Land van Aalst: 1948-1984, Geert Van Bockstaele, 131
100 geleden ... , Marc Uyttersprot, 136
Afbraakwerken schoolgebouwen in Gijzegem, Roger D'Haese, 138
Gravin Elisabeth de Robiano, Madame Lecandèle Barones de Ghyseghem 1773-1864 (Deel XI), Willy Van Paepeghem, 141
Amateur-alpinist op de kerktoren van Hofstade, Jos Laeremans, 148
De restauratie van het religieus kunstpatrimonium van de Sint-Martinuskerk van Gijzegem, Etienne Biebaut, 149
Korte berichten, 153
't Schonsjte rijmpje van de proche, Mimi De Loose, 155
Onze familienamen verklaard - deel 3, Hubert Timmerman, 159
Beschermende leden 2008, ereleden 2008, steunende leden 2008, Schenkingen 2008, 162

jaargang 6 - Nr. 3 – 1 augustus 2008

Project grafmonumenten, 77
Activiteitenverslag
1. Huldezitting E.H. Jozef De Brouwer (deel II), 79
Gravin Elisabeth de Robiano, Madame Lecandèle Barones de Ghyseghem 1773-1864 (Deel IX), Willy Van Paepeghem, 85
't Schonsjte rijmpje van de proche, Mimi De Loose, 91
't Schonsjte woord van de proche, Mimi De Loose, 95
25 jaar Torensveld: een sociale woonwijk in beweging, Romain De Moor, 97
Emiel Van Essche (1938-1981), directeur van de samenwerkende vennootschap Veilig Wonen, Marc Uyttersprot, 107
Korte berichten, Jos Laeremans, 108
50 jaar geleden overleed Maria-Ludociva Verspeet, Willy Van Paepeghem, 109
Onze familienamen verklaard - deel 2, Hubert Timmerman, 115

jaargang 6 - Nr. 2 – 15 mei 2008

Activiteitenverslag
1. Huldezitting E.H. Jozef De Brouwer, 29
2. De gedenkplaat De Brouwer, 35
3. Archeologische Tentoonstelling in het Oud-Hospitaal Aalst, 36
4. De nocturne in het Stedelijk Museum Aalst, 39
5. Forum Vlaamse Archeologie 12 april 2008, 42
Willy Van Paepeghem
Verdwijnt de Corneliusprocessie in Hofstade?, Het Bestuur, 43
De Corneliusverering in Hofstade, Marc Uyttersprot, 43
't Schonsjte woord van de proche, Mimi De Loose, 46
Pater-pastoor Pol Lebbe (van Gijzegem) tachtig jaar, Etienne Biebaut, 47
Leerlingen van het derde leerjaar en de parochiekerk van Hofstade, Marc Uyttersprot, 51
Hofstade rouwde om zijn oorlogsslachtoffers, Willy Van Paepeghem, 57
t Schonsjte rijmpje van de proche, Mimi De Loose, 65
Wedstrijd: "'t Schonsjte vertelselken van de proche", Mimi De Loose, 67
100 geleden ... , Marc Uyttersprot, 68
Korte berichten, Jos Laeremans, Marc Uyttersprot, 70
Onze familienamen verklaard - deel 1, Hubert Timmerman, 72

jaargang 6 - Nr. 1 – 1 februari 2008

Op de kaft, 1
Honderd jaar Parochiaal Centrum; Week van de verenigingen , 2
Wedstrijd: "'t Schonsjte vertelselken van de proche", Mimi De Loose, 4
Activiteitenverslag
, Willy Van Paepeghem, 5
De voorloper van Hofstade Industrieveld,
 Freddy Caudron, 9
t Schonsjte woord van de proche
, Mimi De Loose, 11
Korte berichten
, Marc Uyttersprot, 12
t Schonsjte rijmpje van de proche, Mimi De Loose, 14
100 geleden overleed ... , Marc Uyttersprot, 16
Zusters van Sint-Vincentius bouwen 35 serviceflats, Jos Laeremans, 18
Sagen uit Hofstade en Gijzegem, Hubert Timmerman, 2

DENDERLAND verschijnt viermaal per jaar op 15 februari, 15 mei, 1 augustus en 1 november.
Het ledenblad DENDERLAND wordt gratis aangeboden aan de leden van de kring.