HK-Denderland_2010_med

jaargang 8 - Nr. 4 – 1 november 2010

Activiteitenverslag
1. Als de ooievaar komt, 
Willy Van Paepeghem, 119
1.1. Islamitische gewoontes, volksgebruiken en religieuze voorschriften en aanbevelingen bij zwangerschap en geboorte,
 Willy Van Paepeghem, 123
1.2. Uitslag van 't schonsje lied of gedicht van de proche,
 Willy Van Paepeghem, 128
1.3. Uitslag van de fotowedstrijd, Willy Van Paepeghem, 131
2. Kermisaankondiging door belleman Hugo Roels, Willy Van Paepeghem, 132
De orgelbouwers Vereecken - Gijzegem, Wenseslaus Mertens, Marc Uyttersprot, 137
Okra-Hofstade heeft nieuwe vlag, Marc Uyttersprot,142
Korte berichten, Jos Laeremans, Marc Uyttersprot, 143
Joannes De Pero, Hubert Timmerman, 145
100, 75, 50 jaar geleden overleed ..., Marc Uyttersprot, 148
In Memoriam Frans Boel, Jan Joos, 150
Beschermende leden 2010, ereleden 2010, steunende leden 2010, Schenkingen 2010, 153
De herberg "In den paling" in Hofstade en Elisa De Schrijder, 155
Inhoud met beknopt zaken- en personenregister, 156

jaargang 8 - Nr. 3 – 1 augustus 2010

Als de ooievaar komt, 73
Activiteitenverslag
1. Bezoek aan Lokeren,
 Willy Van Paepeghem, 76
2. Historische ontwikkeling van de instellingen van het Land van Aalst, Willy Van Paepeghem, 90
Rond de kinderwieg, Marc Uyttersprot, 97
Uit onze museologische verzameling: Een hondenpenning en een honderkardissel - Deel 2, Hubert Timmerman, 107
Korte berichten, Jos Laeremans, Marc Uyttersprot, 115

jaargang 8 - Nr. 2 – 15 mei 2010

Wedstrijd: "'t Schonsjte lied of gedicht van de proche": Als de ooievaar komt, 37
Ons mooie Denderland ..., 1. Hofstade heerlijk dorp,
 39
Het hoofdaltaar van de Sint-Martinuskerk van Gijzegem, Etienne Biebaut, 41
Twee Hofstadenaars huwen in de Tempel der Wet in Lede, Bert Deruyck, 47
Uit onze museologische verzameling: Een hondenpenning en een honderkardissel - Deel 1, Hubert Timmerman, 51
Het internaat en de normaalschool van Gijzegem, Marc Uyttersprot, 58
Meimaand: Mariamaand; Een nieuw beeld voor de parochiekerk van Hofstade, Marc Uyttersprot, 60
Heropstarten Biest kermis in Hofstade, Willy Van Paepeghem, 61
Maurits Van Neck begon als voyageur in koffie bij Maeskes Roem, Bert Deruyck, 65
100, 75, 50 jaar geleden overleed ..., Marc Uyttersprot, 68
Korte berichten, Jos Laeremans, Marc Uyttersprot, 70

jaargang 8 - Nr. 1 – 1 februari 2010

In memoriam Mimi De Loose, Marc Uyttersprot, 1
Herberg "In den Paling" in Hofstade,  Marc Uyttersprot, 5
Activiteitenverslag; Voordracht door Guido Cuyt: Vlaanderen in de tweede eeuw na Christus, een gouden eeuw?, Willy Van Paepeghem, 9
De oude pastorie van Gijzegem onder de hamer, Etienne Biebaut, 19
100, 75, 50 jaar geleden overleed ..., Marc Uyttersprot, 24
Klas 39 vierde samen verjaardag, Jos Laeremans, 26
Onze familienamen verklaard - aanvulling, Hubert Timmerman, 27
Korte berichten, Marc Uyttersprot, Jos Laeremans, 30
Bestemmeling en afzender onbekend, 32
De kapel en refter van de zusters Sint-Vincentius a Paulo in Gijzegem, Jan Blancke, 33

DENDERLAND verschijnt viermaal per jaar op 15 februari, 15 mei, 1 augustus en 1 november.
Het ledenblad DENDERLAND wordt gratis aangeboden aan de leden van de kring.